Ponad 8 tysięcy gdynian z szansą na wygraną w loterii

8697 osób zgłosiło się do udziału w loterii „Rozlicz PIT w Gdyni”. To oni będą mieli szansę zgarnąć cenne nagrody. Kto wygra, dowiemy się już za kilka dni. We wtorek, 15 maja, odbędzie się losowanie nagród. Będzie je można oglądać na stronie gdynia.pl.

Do udziału w loterii „Rozlicz PIT w Gdyni” zgłosiło się 4590 kobiet i 4107 mężczyzn. Już niedługo dziesięcioro z nich będzie cieszyć się wygraną. A do zdobycia są atrakcyjne nagrody. Każdy, kto zarejestrował się na stronie loterii ma szansę zdobyć: samochód osobowy marki Toyota Yaris Active Hybryd, jeden z dwóch rowerów miejskich Baltica Bicycles – typ Baltica Gdynia lub jeden z siedmiu karnetów na wszystkie cztery dni Open’er Festival 2018.

W loterii biorą udział gdynianie w różnym wieku. 3075 z nich to osoby w wieku od 30 do 39 lat. Drugą grupą, która najchętniej rejestrowała się na stronie loterii, to ludzie w wieku 18-29 lat. Zgłosiło się ich 2019. Zaraz za nimi – w liczbie 1897 - znalazły się osoby w wieku 40-49 lat.

Losowanie nagród odbędzie się 15 maja w Urzędzie Miasta Gdyni. Najpierw wylosowana zostanie osoba, do której trafi hybrydowa Toyota. Potem poznamy zdobywców pozostałych nagród. Transmisję losowania będzie można obejrzeć na stronie gdynia.pl.

Loteria „rozlicz PIT w Gdyni” ruszyła 1 marca. Jest skierowana do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Gdyni. Żeby wziąć w niej udział, wystarczyło mieć potwierdzenie złożenia deklaracji podatkowej w jednym z dwóch gdyńskich Urzędów Skarbowych i zarejestrować się na stronie www.pitwgdyni.pl. Zgłoszenia do udziału w loterii „Rozlicz PIT w Gdyni” zakończyły się 10 maja o godz. 23.59.
Dziękujemy za udział w loterii.
Losowanie 15.05.2018 o godz. 11:00.

NAGRODY

GDYNIA TO MOJE MIASTO

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W Loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Gdyni, która złożyła deklarację podatkową PIT za rok 2017 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w jednym z Urzędów Skarbowych w Gdyni, właściwym miejscowo ze względu na adres jej zamieszkania, wskazując w deklaracji podatkowej PIT Gdynię, jako adres zamieszkania. Dotyczy to również osób rozliczających się wspólnie, emerytów, rencistów, cudzoziemców, osób prowadzących działalność gospodarczą – o ile wskazały w deklaracji podatkowej PIT – Gdynię jako miejsce zamieszkania. Z loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora i Urzędu Miasta Gdyni, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Gdynia i ich zastępcy oraz członkowie zarządów gminnych osób prawnych jak również członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Członkiem najbliższej rodziny są: małżonkowie, rodzice, dzieci, przysposobieni, przysposabiający, rodzeństwo. Pracownikiem jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilno-prawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenie)

W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Gdyni, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2017 rok w jednym z dwóch urzędów skarbowych w Gdyni, właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania, tj. wskazała w deklaracji podatkowej PIT – Gdynię jako miejsce zamieszkania.

Według definicji miejsce zamieszkania znajduje się tam, gdzie znajduje się „ośrodek interesów życiowych” (osobistych i gospodarczych) danej osoby. Przy czym interesy osobiste rozumiane są jako powiązania rodzinne, towarzyskie, aktywność społeczna, obywatelska, działalność polityczna w organizacjach społecznych etc. Natomiast ośrodek interesów gospodarczych oznacza przede wszystkim działalność zarobkową (praca, działalność gospodarcza, źródła dochodów, inwestycje, majątek etc.).

Nie. Loteria skierowana jest do wszystkich podatników rozliczających PIT za 2017 rok w Gdyni, tj. wszystkich, którzy w deklaracji wpisali gdyński adres zamieszkania – zarówno tych, którzy rozliczają się tutaj po raz pierwszy, jak i tych, którzy robią to od lat.

Do dnia 10.05.2018 do godz. 23:59:59.

Deklarację PIT za 2017 należy złożyć w terminie i w sposób określony aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W bieżącym roku ostateczny termin składania zeznań podatkowych do urzędów skarbowych przypada na dzień 30.04.2018. Deklaracje można złożyć drogą elektroniczną, bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym, drogą pocztową lub innym możliwym sposobem. Ważne jest, aby wpisać w deklaracji gdyński adres zamieszkania, przesłać ją do właściwego urzędu skarbowego w Gdyni oraz zachować potwierdzenie jej złożenia.

Nie. Dokumenty trzeba będzie okazać dopiero po wygraniu którejś z nagród. Organizator poprosi o kopię pierwszej strony deklaracji PIT za rok 2017 (z zakrytymi ewentualnymi danymi finansowymi) oraz, w niektórych przypadkach, będzie mógł również żądać zaświadczenia potwierdzającego złożenie deklaracji wydanego przez Urząd Skarbowy w Gdyni właściwy ze względu na adres zamieszkania Laureata.

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny (gotówkę).

Organizator. W wartość nagrody głównej tj. samochodu wliczona jest dodatkowa kwota pieniężna, która nie podlega wypłacie na rzecz laureata, ale przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego podatku od nagrody.

KONTAKT

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ, ZACHĘCAMY DO KONTAKTU.


info@pitwgdyni.pl

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@grzegrzolka.pl lub pisząc na adres: Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o; ul. Janka Wiśniewskiego 13; 81-335 Gdynia z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".